Menu Bogummy VNFC

CF - Quảng cáo cho các nhãn hàng đại diện (1 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 12/03/2018 18:18

Tập hợp vietsub CF mà Park Bo Gum đóng, quảng cáo cho các nhãn hàng

[VIETSUB][171120] Park Bo Gum x TNGT CF

CF quảng cáo của nhãn hàng thời trang TNGT mà Park Bo Gum làm đại diện. CF tựa một đoạn phim ngắn nhẹ...