Menu Bogummy VNFC

INTERVIEW - PHỎNG VẤN (3 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 24/11/2017 16:01

Các clip phỏng vấn cùng Park Bo Gum.
Vietsusb bởi BogummyVNFC - https://www.facebook.com/BogummyVNFC/

[Vietsub] 2016 Thần tượng vạn vạn toái

Park Bo Gum Thực hiện phỏng vấn trong chương trình "Thần tượng vạn vạn toái" năm 2016